Pedagogų atlyginimas mokamas vadovaujantis Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogų tarifikacija, patvirtinta Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr.V-1315

Pedagogų darbo užmokestis

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.