Jei nutarėte vesti vaiką į darželį

Pirmiausia nuteikite jį, pasikalbėkite su vaiku, kad nuo šiol jis turės galimybę pabūti, žaisti, ugdytis kartu su savo bendraamžiais. Atminkite, jog vaikai perima savo tėvų požiūrį ir nuostatą į visus dalykus

Ateikite į darželį ir pas direktorę užpildykite prašymą. Čia jums bus suteikta informacija visais rūpimais klausimais.

Susipažinkite su būsima grupe ir auklėtoja. Pasikalbėkite, pasiteiraukite, kas jums aktualu ar kelia nerimą.

Pasirūpinkite vaiko sveikata ir tai įrodančiais dokumentais.

Pasiruošę? – tuomet sėkmingo starto! O paskui - viską spręsime kartu.

1-3 metai

Palaipsniui atpratinkite jį nuo sauskelnių ir žinduko, mokykite valgyti šaukšteliu. Nepavyko? Nenusiminkite, palaipsniui to pasiekti padės profesionali mūsų pedagogų komanda.

Vaiką pradėkite vesti į lopšelį–darželį, kol dar nedirbate. Tuomet pradžioje galėsite pabūti kartu su juo, kol mažylis apsipras.

3-5 metai

Ugdykite vaiko savarankiškumą rengiantis, mokykite tvarkingai susidėti savo drabužėlius, daiktus.

Pratinkite prie darželio ritmo: anksčiau kelkite, pailsėkite po pietų, anksčiau eikite miegoti vakare.

Ugdykite bendravimo, komunikavimo įgūdžius, nuoširdumo, atjautos kitam jausmus.

5-6 metai

Jau pats laikas ruoštis mokyklai – uždekite jį tuo noru!

Skatinkite vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, ugdykite savarankiškumą ir higieninius įgūdžius.

Jeigu trūksta informacijos priešmokyklinio ugdymo klausimais, kreipkitės į mūsų pedagoges. Tarkitės su Kauno rajono Pedagoginės Psichologinės tarnybos (PPT) specialistais.

Jūsų vaikutis turi specifinių poreikių? Visas problemas padės išspręsti lopšelio-darželio logopedė.

Visi darželio darbuotojai pasiruošę Jums padėti auginti mažąjį Lietuvos pilietį. Kviečiame nusiteikti atviram bendradavimui ir bendradarbiavimui.

Svarbu nepamiršti:

Atveskite vaiką sveiką, išpraustą, švariai aprengtą.

Viršutiniai drabužiai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai. Rengdami vaikus atsižvelkite į oro sąlygas.

Į darželį ateikite iki pusryčių. Kitu atveju praneškite apie savo sprendimą grupės auklėtojai.

Po ligos iš karto atneškite pažymą (kitaip už praleistas dienas teks mokėti).

Mokestį už vaiko išlaikymą sumokėkite kiekvieną mėnesį iki 25 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20 dienos).

 

 

 

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.