VIZIJA

Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ atviras kaitai ir tobulėjimui, pažangių technologijų diegimui bei Švietimo įstatymo prioritetų įgyvendinimui vaikų ugdymo įstaiga. Institucijoje dirba aukštos kompetencijos ir kultūros specialistai, išugdantys dorus, motyvuotus, gebančius toliau lavintis vaikus.

MISIJA

Ugdyti aktyvų, kūrybingą, bendrųjų vertybių pamatus turintį vaiką, pasirengusį sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelis-darželis „Obelėlė“ ugdo kūrybiškas, mąstančias, harmoningas asmenybes. Ugdymo proceso neatsiejama dalis – etnokultūra ir sveikatingumas. Puoselėjama stimuliuojanti vaiko psichinę, fizinę ir socialinę raidą aplinka. Įstaiga atvira tėvams, visuomenei. Įgyvendinamas vaiko pereinamumas  šeima–darželis. Vaikai ugdomi ikimokykliniame amžiuje nuo 1 iki 5/6 metų, priešmokykliniame – 5/6 metų.

FILOSOFIJA

Darželis – vaikui. Ugdymas grindžiamas humanistinėmis nuostatomis ir demokratiniais gyvenimo principais.

TIKSLAI

1.Gerinti aplinkos kokybę.

2.Gerinti ugdymo kokybę.

UŽDAVINIAI

1.Kurti lauko aplinką, skatinančią vaikus žaisti ir judėti.

2.Formuoti palankią grupių aplinką vaikų ugdymo/si poreikių įgyvendinimui.

3.Lavinti vaikų socialinius įgūdžius.

4.Siekti efektyvios tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo partnerystės.

5.Integruoti sveikos gyvensenos ugdymą į visas veiklos sritis.

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.