Lopšelio-darželio taryba– aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Lopšelio-darželio tarybos nariai:

  • Jurgita Nerlikienė - pirmininkas;

  • Alma Šimaitienė - sekretorius;

  • Asta Strasevičienė -  tėvų atstovė;

  •  Odeta Vidutienė - tėvų atstovė;

  • Jūratė Seiliuvienė - bendruomenės atstovė;

  • Rasa Zaikauskienė - bendruomenės atstovė.

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.